System 10000 oferuje pakiet produktów stworzonych na potrzeby różnych organizacji, wspomagających realizację ich celów i zadań biznesowych. 

Produkty System 10000 w sposób skuteczny usprawniają zarządzanie, poprawiają organizację oraz redukują koszty operacyjne poprzez znaczną poprawę produktywności obszarów funkcjonalnych, a dedykowane szkolenia podnoszą kwalifikacje i efektywność kadry zarządzającej – kierownictwa i nadzoru. 

System 10000 posiada i doskonali narzędzia własne oraz cyfrowe analizy klasy Smart Industryktóre przynoszą efekt w postaci poprawy produktywności zwykle o 15-30%. System 10 000 koncentruje się na inżynierii zarządzania, opracowuje, projektuje i wdraża programy oraz aplikacje na podstawie założeń INDUSTRY 4.0, których celem jest poprawa sprawności obszarów aktywności operacyjnej. 

System 10000 usprawnia procesy produkcyjne, usługowe i logistyczne wykorzystując symulację 2D with layout oraz 3D Interactive w istniejącej, lub mającej powstać infrastrukturze.

System 10000 stawia na wynik i zapewnia pełną możliwość monitorowania swoich działań przez klientów. Każdego tygodnia specjaliści System 10 000 wraz z kadrą klienta dokonują przeglądu postępów projektu i jego namacalnego wpływu na organizację. 
Wdrażana metodologia oceny pozwala śledzić wyniki operacyjne aż do rachunku zysków 
i strat organizacji – przejrzyście i w czasie rzeczywistym. 

KOMPLEKSOWY AUDYT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Podstawowym celem audytu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w przedsiębiorstwie występują rezerwy proste i złożone? Jak duże? Czy możliwe jest ich wykorzystanie tylko poprzez ingerencję w system zarządzania i organizacji pracy? 

W trakcie audytu zespół System 10000:

 • odwzorowuje systemy zarządzania (mapowanie systemów) we wszystkich obszarach działalności operacyjnej firmy (zaopatrzenie, logistyka, produkcja, magazyny, sprzedaż, itd.) oraz wskazuje ich mocne i słabe strony; 
 • przeprowadza szczegółową analizę obowiązujących procedur i instrukcji,
 • analizuje wszystkie elementy systemu zarządzania dotyczące sposobu definiowania celów, prognozowania i planowania, planowania operacyjnego, parametryzacji pracy 
  i jakości tych parametrów (normatywy i standardy), przydzielania zadań, kontroli ich wykonania i sprawozdawczości;
 • określa poziom przygotowania poszczególnych obszarów do wdrożenia systemów zintegrowanych bądź określa poziom wykorzystania systemów już istniejących 
  – produkcyjnych i IT (CRM, ERP i inne).

Jeśli po przeprowadzonym audycie zostaną zidentyfikowane potencjalne oszczędności, zaproponujemy Państwu PROGRAM PRODUKTYWNOŚĆ. Decydując się na ten krok, macie Państwo pewność, że wszelkie zadania związane z:

 • opracowaniem i wdrożeniem procedur systemowych;
 • opracowaniem i wdrożeniem pełnych systemów zarządzania;
 • przeprowadzeniem parametryzacji procesów;
 • przeprowadzeniem programu szkoleniowego;
 • adaptacją modułów IT wspomagających zarządzanie,

zostaną wdrożone przy wykorzystaniu dorobku, doświadczenia, profesjonalnego zespołu konsultantów System 10 000 oraz przy aktywnym współudziale wszystkich użytkowników obszarów operacyjnych:

 • prognozowanie i planowanie;
 • zaopatrzenie;
 • produkcja;
 • służby remontowe i utrzymanie ruchu;
 • definiowanie i ocena realizacji celów;
 • windykacja należności;
 • identyfikacja nadwyżki zatrudnienia w działach administracyjnych;
 • transport;
 • sprzedaż;
 • szkolenia.

PROGRAM PRODUKTYWNOŚĆ

Na podstawie wyników audytu zespół System 10 000:

 • opracowuje i wdraża odpowiednie systemy zarządzania, skutecznie wspomagające realizację celów i zadań biznesowych firmy oparte na INDUSTRY 4.0; 
 • optymalizuje poziom zatrudnienia;
 • wspólnie z kadrą kierowniczą firmy i nadzorem przygotowuje zestawy procedur 
  i instrukcji dla wybranych obszarów, procesów i stanowisk w firmie;
 • szkoli kierowników, mistrzów i brygadzistów;
 • we współpracy z pracownikami firmy podejmuje działania poprawiające produktywność obszarów operacyjnych;
 • optymalizuje koszty działalności firmy;
 • wdraża rozwiązania pozwalające na zwiększenie wolumenu sprzedaży bez zwiększania poziomu zatrudnienia. 

Oszczędności wypracowane w czasie trwania PROGRAMU PRODUKTYWNOŚĆ są wyraźnie odczuwalne i w zdecydowanym stopniu wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstwa. 

SZKOLENIA DLA KIEROWNICTWA I NADZORU 

Program szkoleń adresowany jest do pracowników kierujących obszarami operacyjnymi i ma na celu pożądaną zmianę w obszarze behawioralnym. 

Szkolenia obejmują między innymi następującą tematykę: 

 • INDUSTRY 4.0;
 • cyfrowe analizy klasy Smart Industry;
 • zarządzanie poprzez cele; 
 • tworzenie wskaźników i pomiar efektywności danego obszaru; 
 • rozwiązywanie problemów; 
 • praca zgodna z systemem zarządzania; 
 • skuteczna komunikacja; 
 • umiejętność motywowania innych;
 • kreowanie i uczestnictwo w zmianach;
 • parametryzacja pracy.