Rynek wywiera stałą presję na zachowanie jakości i dostępności przy możliwe niskiej cenie, co wymaga nieustannego monitorowania kosztów. Czynniki makroekonomiczne z kolei wskazują na rosnące ceny surowców, mediów i przede wszystkim wzrastające koszty pracowników. 
W konsekwencji przedsiębiorstwa muszą podejmować działania zmierzające do optymalizacji i poprawy efektywności posiadanych zasobów, aby zapewnić dalszy rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

System 10000 określa kierunki optymalizacji obejmujące poszczególne aspekty działalności przedsiębiorstwa a następnie skutecznie je wdraża. 

Specjalnością System 10000 jest realizacja projektów dotyczących poprawy produktywności, optymalizacji kosztowej i budowania doskonałości operacyjnej (w tym INDUSTRY 4.0). 

Specyfiką wdrożeń realizowanych przez System 10000 są mierzalne rezultaty, wspieranie organizacji w przyjmowaniu nowych praktyk i procedur, usprawnianie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.Wynikiem pracy System 10000 są nie tylko wymierne efekty finansowe. System 10000 wdraża metodologię tworzenia norm i standardów oraz nowe instrumenty i procedury pomocne przy planowaniu krótko- i długoterminowym.