Nasze doświadczenie obejmuje następujące branże:

 • telekomunikacja;
 • transport publiczny;
 • transport i logistyka;
 • ochrona zdrowia;
 • przemysł chemiczny;
 • przemysł spożywczy;
 • przemysł metalurgiczny;
 • przemysł samochodowy;
 • przemysł elektromaszynowy;
 • przemysł drzewny i papierniczy;
 • przemysł energetyczny i wydobywczy;
 • przemysł elektroniczny;
 • usługi wydawnicze i media;
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna;
 • organizacje użyteczności publicznej. 

Na liście referencyjnej System 10000 znajdują się firmy usługowe, produkcyjne, handlowe czy administracyjne reprezentujące zarówno sektor prywatny, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, międzynarodowe korporacje oraz spółki Skarbu Państwa. Ogromnym wyróżnieniem jest współpraca z liderami wielu branż i wspólnie wprowadzanie zmian, które skutkują efektywnym zarządzaniem obszarami operacyjnymi i poprawą wyników finansowych. Specjaliści skupieni wokół System 10000 od ponad 25 lat uczestniczą w realizacji programów, których celem jest realna poprawa produktywności. Metodyka audytów i wdrożeń pozwala na uzyskiwanie trwałych zmian i trwałych wzrostów wartości wskaźników. Precyzja w wykonywaniu zadań, zwiększona wydajność, klarowna struktura i przepływ informacji, optymalna pracochłonność procesów i poszczególnych operacji, spójna organizacja pracy i systemy zarządzania, mierzalność i łatwość kontroli wszystkich procesów, a przede wszystkim świadoma, zmotywowana kadra menedżerska i załoga, to efekt wspólnego wysiłku wdrożenia. Komunikacja, optymalizacja, produktywność – to sekret efektywnej organizacji oraz przyczyny znacznej poprawy wskaźników operacyjnych i finansowych.